Faber - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krakowie

Karmelicka 43A, 31-128 Kraków
tel. 504 725 555

Podbudowa: gimnazjum, ośmioletnia szkoła podstawowa lub zasadnicza szkoła zawodowa
Cykl kształcenia: 3 lata
Forma kształcenia: zaoczna (sobota – niedziela co 2 tygodnie)

ajęcia odbywają się systemie zaocznym sobotnio–niedzielnym, co dwa tygodnie.

Absolwenci po ukończeniu szkoły otrzymują świadectwo ukończenia szkoły wydane na druku ministerialnym. Można również przystąpić do egzaminu maturalnego organizowanego przez OKE.

więcej informacji:


Komentarze

Ostatnia globalna aktualizacja placówek edukacyjnych: 2019

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii
Polityka Prywatności